Úřad

rozhodnutí č. 886/11/VH

Datum vyvěšení: 31.8.2011

Datum snětí: 16.9.2011

Odkanalizování obce - soubor změn č. 2