Úřad

Rozhodnutí č. 1097/11/VH - I. část

Datum vyvěšení: 3.11.2011

Datum snětí: 21.11.2011

Rozhodnutí o povolení užívání stavby - Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce