Úřad

Oznámení o zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou

Datum vyvěšení: 23.11.2011

Datum snětí: 9.12.2011

zařazení místních komunikací do kategorie III. třídy