Úřad

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Datum vyvěšení: 10.1.2011

Datum snětí: 26.1.2011

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení