Úřad

Závěr zjišťovacího řízení záměru

Datum vyvěšení: 22.2.2012

Datum snětí: 9.3.2012

Sběrna a výkupna druhotných surovin - Stará Ves nad Ondřejnicí - zvýšení kapacity