Úřad

Oznámení o zahájení územního řízení

Datum vyvěšení: 18.5.2012

Datum snětí: 4.6.2012

Splašková kanalizace v ulici Hynečkova