Úřad

Územní rozhodnutí

Datum vyvěšení: 18.7.2012

Datum snětí: 3.8.2012

Splašková kanalizace v ulici Hynečkova, Stará Ves nad Ondřejnicí