Úřad

Oznámení o konání voleb prezidenta republiky

Datum vyvěšení: 21.12.2012

Datum snětí: 13.1.2013

oznámení