Úřad

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Datum vyvěšení: 3.1.2013

Datum snětí: 21.1.2013

vyhláška