Úřad

Oznámení, vyjádření k podkladům rozhodnutí

Datum vyvěšení: 11.3.2013

Datum snětí: 27.3.2013

Technická a dopravní infrastruktura - Rodinné domy Slunečná stráň