Úřad

Záměr obce pronajmout nemovitost

Datum vyvěšení: 18.3.2013

Datum snětí: 3.4.2013

nebytové prostory v domě čp. 288