Úřad

rozhodnutí č. 305/13/VH

Datum vyvěšení: 22.4.2013

Datum snětí: 9.5.2013

Nakládání s povrchovými vodami - akumulaci srážkových vod - Rodinné domy Slunečná stráň