Úřad

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 5.6.2013

Datum snětí: 21.6.2013

Vyrozumění účastníků řízení o podání odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stará Ves nad Ondřejnicí