Úřad

Oznámení o zahájení územního řízení

Datum vyvěšení: 28.6.2013

Datum snětí: 29.7.2013

Krmelín Obec ČS3, vedení NNk