Úřad

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Datum vyvěšení: 16.10.2013

Datum snětí: 1.11.2013

oznámení