Úřad

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 3.2.2014

Datum snětí: 13.3.2014

Veřejná vyhláška o konání opakovaného veřejného projednání k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí