Úřad

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti ÚR

Datum vyvěšení: 19.2.2014

Datum snětí: 7.3.2014

Splašková kanalizace v ulici Hynečkova, Stará Ves nad Ondřejnicí