Úřad

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Datum vyvěšení: 19.3.2015

Datum snětí: 7.4.2015

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stará Ves n. O.