Úřad

Oznámení o zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou

Datum vyvěšení: 14.4.2015

Datum snětí: 30.4.2015

Žádost o zařazení do kategorie místní komunikace IV. třídy