Úřad

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

Datum vyvěšení: 1.7.2015

Datum snětí: 18.7.2015

Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Stará Ves nad Ondřejnicí