Úřad

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Datum vyvěšení: 9.3.2016

Datum snětí: 11.4.2016

vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu