Úřad

Veřejná vyhláška

Datum vyvěšení: 11.4.2016

Datum snětí: 11.5.2016

Oznámení o zahájení geodetických prací