Úřad

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí

Datum vyvěšení: 19.7.2016

Datum snětí: 4.8.2016

Splašková kanalizace v ulici Hynečkova, Stará Ves nad Ondřejnicí