Úřad

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Datum vyvěšení: 12.9.2016

Datum snětí: 19.6.2016

Rekonstrukce propustku na silnici III/48615 v km 1,206 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí"