Úřad

Seznam nem ovitých věcí podle § 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Datum vyvěšení: 1.11.2016

Datum snětí: 1.12.2016

Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků