Úřad

Záměr Obce Stará Ves n. O. uzavřít Pachtovní smlouvu

Datum vyvěšení: 27.2.2017

Datum snětí: 15.3.2017

pozemek parc. č. 3596