Úřad

Obecně závazná vyhláška obce Stará Ves n. O. č. 1/2017

Datum vyvěšení: 26.4.2017

Datum snětí: 12.5.2017

obecně závazná vyhláška