Úřad

Jmenování zapisovatelek pro volby do ZO

Datum vyvěšení: 8.9.2006

Datum snětí: 22.10.2006

Jmenování zapisovatelek