Úřad

Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za r. 2016

Datum vyvěšení: 5.5.0207

Datum snětí: 22.5.2017

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Ostravské vodárny a kanalizace a.s.