Úřad

Záměr obce pronajmout nemovitost

Datum vyvěšení: 3.10.2017

Datum snětí: 9.10.2017

nebytové prostory v domě čp. 288