Úřad

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2017

Datum vyvěšení: 13.12.2017

Datum snětí: 13.1.2018

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů