Úřad

Záměr prodat pozemky

Datum vyvěšení: 4.7.2018

Záměr prodat pozemky parc. č. 608/2, 1980/40 a 647/2 v k. ú. Stará Ves