Úřad

Oznámení o zahájení územního řízení

Datum vyvěšení: 10.9.2018

Datum snětí: 26.9.2018

Oznámení o zahájení územního řízení - Silnice III/4804 Košatka, most ev.č. 4804-2