Úřad

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Stará Ves n. O.

Datum vyvěšení: 20.9.2018

Datum snětí: 7.10.2018

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Stará Ves n. O.