Úřad

Stavební povolení - kanalizace obce II. etapa

Datum vyvěšení: 17.10.2018

Datum snětí: 5.11.2018

stavební povolení