Úřad

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2018

Datum vyvěšení: 28.11.2018

Datum snětí: 14.12.2018

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů