Úřad

Rekonstrukce přivaděče DN 500 Chlebovice - Staříč - Stará Bělá

Datum vyvěšení: 11.4.2019

Datum snětí: 25.4.2019

Rekonstrukce nadzemní části přivaděče u obce Staříč, vodovodní propoj do vodojemu Stará Ves