Úřad

Oznámení o zahájení územního řízení - dokanalizování obce Stará Ves n. O. - ul. Sluneční

Datum vyvěšení: 9.9.2019

Datum snětí: 25.9.2019