Úřad

Záměr obce směnit pozemek parc. č. 1607/2 v k. ú. Stará Ves n. O.

Datum vyvěšení: 11.10.2019

Datum snětí: 29.10.2019