Zpravodajství

Mikulášský dárek

Publikováno: 6.12.2018

Dnes 6. 12. 2018 nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, most na Horním konci na ulici K Mostu byl plně zprovozněn pro pěší a automobilovou dopravu. Drobné nedostatky, které nemají vliv na užívání mostu, budou odstraněny v průběhu ledna 2019. Náklady na stavbu mostu, který nahradil původní nevyhovující most, byly ve výši 4.826 tis. Kč plně hrazeny z rozpočtu Obce Stará Ves nad Ondřejnicí.

Mikulášský dárekMikulášský dárek


Zpět na aktuality