Zpravodajství

Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Stará Ves n. O.

Publikováno: 13.2.2020

Oznamujeme zástupcům místních spolků a organizací, že je možno podávat žádosti o přidělení dotace z prostředků obce pro rok 2020. Formulář žádosti naleznete v sekci Úřad - Ke stažení. Termín uzávěrky je stanoven na 31. 3. 2020. Podmínkou přidělení dotace je včasné podání žádosti na Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí, řádné vyúčtování dotace za rok 2019 (žádáme o zvýšenou pozornost s důrazem na požadovaný účel) a zpráva o činnosti spolku/organizace v uplynulém roce např. prostřednictvím přiložené výroční zprávy, příspěvkem ve Staroveském zpravodaji apod. 

Zpět na aktuality