Zpravodajství

Děti se vrátí "do nového"

Je to absurdní situace, ale koronavirové přerušení prezenční školní docházky mělo asi jediný přínos: rozsáhlá rekonstrukce školní budovy mohla proběhnout bez dětí, tedy v klidu a bez ohrožení dětí. Interiéry už jsou v podstatě připraveny přijmout děti do lavic, přichystána je nová jazyková učebna, nový výtah. Zvnějšku se už začíná zpoza lešení a sítí klubat nová střecha a krásná, čistá fasáda.

9.4.2021


Zpět