Zpravodajství

Bourání lípy v zámeckém parku

V podzemí zámeckého parku je vedeno různé potrubí. Starý vodovod z vodárny nad rybníky, kanalizace a odtok obou rybníků. Odtok z Vaňkova rybníku se propadl a musí být nahrazen novým, který je nyní vyveden ke křižovatce obou ulic. Aby bylo možno vyhloubit rýhu a napojit pod zámeckým parkem nový odtok, musela padnout v jeho cestě stará lípa. Snímky lípy po sbourání potrdily, že její zdravotní stav nebyl v pořádku. Realizaci (nahrazení betonového potrubí plastovým) provádí firma Lesostavby Frýdek-Místek, a.s., za nemalou cenu 274 303 Kč bez DPH.

20.1.2022


Zpět