Zpravodajství

Setkání seniorů povodí Ondřejnice.

V úterý 28. dubna se v hasičárně sešly delegace seniorů povodí Ondřejnice. Setkání bylo vyplněno bohatým kulturním programem, který připravily děti našich škol. Senioři měli v záloze taky vlastní kulturní atrakci. Irena Polášková a Zuzka Petrovská předvedly úspěšné vystoupení hospodyně a slepičky, která snáší velikonoční vajíčka. Také se dohodli, že od tohoto dne už nebudou užívat název důchodci, který nevystihuje správně jejich aktivity. V závěru si delegace předaly drobné pozornosti a besedovaly o další činnosti v klubech.

1.5.2009


Zpět