Zpravodajství

Stavění máje

Hasiči letos tradičně postavili u svého svatostánku - " hasičárny " májku. Předtím si přišly na své děti, pro které byly připraveny různé atrakce. Přípravu, kopání jámy, vlastní postavení májky a táborák, zachycují snímky různých autorů. Celá akce, podporovaná hudbou a občerstvením, dopadla na jedničku i s vydařeným počasím.

4.5.2009


Zpět