Zpravodajství

KONCERT MLADÝCH HUDEBNÍKŮ A ZPĚVÁKŮ

K 50. výročí založení hudební pobočky ve Staré Vsi n.Ondř. proběhl 10.června na zámku koncert mladých hudebníků a zpěváků. V obřadní síni účinkovalo více než 50 dětí. Vystoupili žáci dechového oddělení ze třídy p.uč. Petra Habernala, zpěváci a klavíristé ze třídy p.uč. Hany Klimešové a z houslistů Jany Kovalové se představil Hynek Palička. Hosty programu byli kytaristé Martina Czerného a flétnistka Zita Mickertsová, ze třídy p.uč. Pavly Šimečkové. Zazpívaly také pěvecké sbory pod vedením Hany Klimešové. Příjemný hudební podvečer moderovala Bára Vaòková z místní ZŠ. Při záverečné besedě se spolu s ředitelkou ZUŠ V.Talpovou připomínaly začátky hudební školy a prohlížely historické fotografie.

12.6.2009


Zpět