Zpravodajství

Nález válečné munice v Ondřejnici pod mostem u Neuwirtů

Dne 8.10.2009 byla nalezena munice pocházející z 2. světové války. Ve vzdálenosti 40 m od mostu přes Ondřejnici po toku řičky pod Neuwirtovým mostem, byla při čištění břehů řeky odhalena dělostřelecká mina ráže 82 mm. Nález zajistil a zneškodnil pyrotechnik Policie ČR. Policie při této příležitosti upozoròuje, že v případě jakéhokoliv nálezu podobné munice, či výbušniny nelze s nálezem hýbat, přenášet jej, nebo jinak s nim manipulovat. Místo je třeba zajistit a informovat neprodleně o nálezu Poicii ČR.

13.12.2009


Zpět