Zpravodajství

Listopadové školní akce o bezpráví na světě

V úterý 24. 11. se škola zapojila do celostátní akce, konané v posledních několika letech pod názvem Příběhy bezpráví 2009. Žáci 8. a 9. třídy nejdříve sledovali z DVD dokument Heleny Třeštíkové Hitler, Stalin a já, který byl vybrán z nabídky organizátorů, téhož dne na film navázala beseda stejných ročníků s 86letým pamětníkem událostí 2. světové války panem Vlastimilem Filipcem, který vzpomínal na dobu první republiky, průběh války i osvobozovací boje. Nacistická okupace přímo zasáhla i jeho rodinu - jeho otec zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi. Následovaly vzpomínky na poválečnou dobu. Celý cyklus, vážící se k totalitním režimům, zahájila už říjnová návštěva vybraných dětí druhého stupně v Osvětimi. Silným zážitkem byl krátký pobyt v Osvětimi-Březince, dokladem toho byly bezprostřední reakce, které použily autorky projektu při tvorbě materiálu Německý koncentrák - sovětský gulag. Děti na vlastní oči viděly, čeho byla schopna německá (a později sovětská) totalitní mašinérie.

13.12.2009


Zpět