Zpravodajství

Senioři pochovali basu

Pochování basy s programem senioři připravili na 16. února. Hlavními protagonisty programu byl farář Jiří "Zub" Novobilský, kostelník Milan "Hasič" Janošek, umíráček Oldřich "Číòan" Jančák, plačky konejšil Mirek "Puša" Hložanka. Havrani Palička, Hrubeš, Hrabovský a Folta, bezpečně basu na dalších 40 dnů pochovali a s dalšími účastníky obřadu společný žal zapili.

21.2.2010


Zpět