Zpravodajství

Práce na Ondřejnici

I na sklonku letošní zimy se pracuje na úpravách toku řeky Ondřejnice. Loòského roku byla z břehů řeky odstraněna téměř všechna vegetace. Prohlubuje se koryto, zpevòují se břehy kamenem a betonovými zdmi, budují se úvozy. V rámci těchto praci obec zatím přišla o dvě lávky. Prvá pod zámkem u Stabravů - modrá, druhá pod Javorkovou loukou - červená. Na Horním konci, pod ulicí U Jezu se buduje skládáná kamenná zeï.

10.3.2010


Zpět